Malarstwo" Malarstwo jest milczącą poezją, a poezja - mówiącym malarstwem"  ( Simonides)
----------------------------------------------------------------------------------------------


----------------------------------------------------------------------------------------------

Część I "Zamiłowanie do gór"


                       " Góry zimą" (joanne 1987)
-----------------------------------------------------------------------------------------

                                   "Morskie oko" ( joanne 2007)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                "Dolina Małej Łąki" ( joanne 2007) 
----------------------------------------------------------------------------------------------
                       "Przysłup Miętusi"  (joanne 2007)

 Dolina Małej Łąki wiosną - kredkami( joanne 1997)
---------------------------------------------------------------------------------------

Część II "Portrety"

 
                                                   Dziadek Jakub (joanne 1980)
---------------------------------------------------------------------------------------------
                                                         Autoportret (joanne 1978)
------------------------------------------------------------------------------------------

                                                  Dziewczynka z tulipanem ( joanne 1980)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                     Portret młodzieńca (joanne 1981)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Część III "Kobiety"


                                                        Akt kobiety ( joanne 1977) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                       Akt kobiecy ( joanne 1990)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Część IV "Szkice ołówkiem"


                                                        Marynarz (joanne 1978 )
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Portret dziewczyny ( joanne 2011 )
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przysłup Miętusi ( joanne 2007)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dolina Małej Łąki  (joanne 2007)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------


                                                         Szkic dziecka (joanne 1977 )
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                           Szkic : Pożegnanie z morzem ( joanne 1977)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Część V "Tematyka kwiaty"

Chabry ( joanne 2016)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rumianki ( joanne 2016)
-------------------------------------------------------------------------------------------